Selecteer een pagina

Privacy

Persoonsgegevens
Lars Gerfen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Hoe komt Lars Gerfen aan uw persoonsgegevens?
Als je gebruik maakt van de website of de diensten van Lars Gerfen, laat je soms persoonsgegevens achter. Dit gebeurt in de volgende gevallen:

 • Bij het invullen van het contactformulier op de website
 • Bij het doen van een aankoop via de webwinkel op de website
 • Bij het sturen van een rechtstreekse e-mail
 • Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief Bij het uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld in het geval van een boeking of een opdracht

Waarvoor worden deze persoonsgegevens gebruikt?
Lars Gerfen bewaart en gebruikt deze gegevens met de volgende doelen:

 • Het op verzoek toesturen van informatie
 • Het uitvoeren van een (boekings)overeenkomst
 • Het leveren van producten uit de webwinkel
 • Het afwikkelen van betalingen
 • Het versturen van nieuwsbrieven (na expliciete toestemming)

Cookies
Lars Gerfen maakt alleen gebruik van functionele cookies, op het moment dat u een bestelling plaatst in de webwinkel en/of het contactformulier invult.

Bewaren van persoonsgegevens
Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft kan er niet bij. Lars Gerfen streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Lars Gerfen bewaart de gegevens tot uitschrijving. U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Lars Gerfen over u heeft. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien. Op basis van de uitkomsten kunt u Lars Gerfen ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn en/of verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen.

Bij het uitvoeren van een overeenkomst worden uw persoonsgegevens 7 jaar bewaard om aan de administratieve verplichting te voldoen. Deze gegevens kunnen niet verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens
Lars Gerfen gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In deze gevallen worden uw persoonsgegevens met andere partijen gedeeld:

 • Lars Gerfen maakt gebruik van het boekhoudpakket van Snelstart. Lars Gerfen heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Snelstart. Snelstart is gevestigd in Nederland.
 • Voor betalingen in de webwinkel maakt Lars Gerfen gebruik van de Payment Service Provider Mollie (Nederland). Lars Gerfen heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten.
 • Lars Gerfen maakt voor het versturen van de nieuwsbrieven gebruik van Mailchimp. Lars Gerfen heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Mailchimp. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten en voldoet aan de eisen van de GDPR.

Lars Gerfen zal nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame
Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kun je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat Lars Gerfen contact met u opneemt. Aan het afmelden zijn geen kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement
Lars Gerfen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Autoriteit Persoonsgegevens
Lars Gerfen hoopt dat je bij klachten altijd eerst contact opneemt om samen te zoeken naar een oplossing.

Bedrijfsgegevens
De website en de persoonsgegevens die je achterlaat worden beheerd door Lars Gerfen. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u altijd contact opnemen.

Bedrijf:       Lars Gerfen
E-mail:       info@larsgerfen.nl
KvK:           56766645