Persoonsgegevens
Deze website larsgerfen.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Hoe komt Lars Gerfen aan uw persoonsgegevens?
Als u gebruik maakt van de website of de diensten van Lars Gerfen, laat u soms persoonsgegevens achter. Dit gebeurt in de volgende gevallen:

 • Bij het invullen van het contactformulier op de website
 • Bij het doen van een aankoop via de webwinkel op de website
 • Bij het sturen van een rechtstreekse e-mail
 • Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief
 • Bij het uitvoeren van een overeenkomst, bijvoorbeeld in het geval van een boeking of een opdracht

Waarvoor worden deze persoonsgegevens gebruikt?
Lars Gerfen bewaart en gebruikt deze gegevens met de volgende doelen:

 • Het op verzoek beantwoorden van een vraag – of toesturen van informatie
 • Het uitvoeren van een (boekings)overeenkomst
 • Het leveren van producten uit de webwinkel
 • Het afwikkelen van betalingen
 • Het versturen van nieuwsbrieven (na inschrijven en verleende toestemming)

Cookies
Lars Gerfen maakt alleen gebruik van functionele cookies, op het moment dat u een bestelling plaatst in de webwinkel en/of het contactformulier invult.

Bewaren van persoonsgegevens
Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft kan er simpelweg niet bij. Lars Gerfen streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Lars Gerfen bewaart de gegevens tot uitschrijving. U kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die Lars Gerfen over u heeft. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij Lars Gerfen. Op basis van de uitkomsten kunt u Lars Gerfen ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn en/of verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens
Lars Gerfen gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. In deze gevallen worden uw persoonsgegevens met andere partijen gedeeld:

 • Voor betalingen in de webwinkel maakt Lars Gerfen gebruik van de Mollie (Nederland). Lars Gerfen heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten.
 • Lars Gerfen maakt voor het versturen van de nieuwsbrieven gebruik van Mailchimp. Lars Gerfen heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Mailchimp. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten en voldoet aan de eisen van de GDPR.

Lars Gerfen zal nooit uw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame
Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kunt u altijd aangeven dat u niet meer wilt dat Lars Gerfen contact met u opneemt.

Jonger dan 16 jaar?
Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy Statement
Lars Gerfen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Autoriteit Persoonsgegevens
Lars Gerfen hoopt dat u bij klachten altijd eerst contact opneemt om samen te zoeken naar een oplossing. U heeft echter het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij een datalek zal Lars Gerfen dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens
De website en de persoonsgegevens die u achterlaat worden beheerd door Lars Gerfen. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u altijd contact opnemen.

Bedrijf: Lars Gerfen Producties
Postadres: Julius de Haasstraat 32
E-mail: info@larsgerfen.nl
KvK: 56766645